het archief

kunstvaarroute Amersfoort

De visueel waarneembare interieurgeschiedenis in de winkel van Schwitzner vormt het vertrekpunt voor het werk van Marieke de Jong.

Het interieur van de winkel heeft zij voor de Kunstvaarroute te Amersfoort aan de buitenzijde, op het reeds bestaande balkon zichtbaar gemaakt. De Jong verzamelde hiervoor diverse ladekasten afkomstig van meerdere huishoudens uit Amersfoort.


@