lineair linielandschap

hout
kunstfort Asperen
i.o.v. De Fabriek Eindhoven

Tekst Lucette Ter Borg: Marieke de Jong heeft het idee van de lijn op meer manieren verwerkt in haar houten beelden. Op de hoogste uitkijkwal van Fort Asperen staan schoorstenen. Natuurlijk staan ze rechtop en wijzen ze naar de hemel. Naar ze doen ook iets anders. Marieke de Jong’s schoorstenen illustreren subtiel het bestaan van zichtlijnen op fort Asperen. Een zichtlijn op een fort is nooit voor de mooiigheid, zoals dat het geval is bij oude landgoederen aan de Vecht. De zichtlijnen op een fort zijn puur functioneel: bomen mogen niet te hoog groeien, boerderijen mogen niet gebouwd worden binnen bepaalde ‘verboden kringen’, altijd moeten er lijnen in het landschap openblijven om de vijand te kunnen zien aankomen en te beschieten.

Marieke de Jong heeft niet zoveel met schieten, maar des te meer met kijken. Haar schoorstenen keren de blik feitelijk om en verleggen die het fort tegemoet. Haar schoorstenen zijn een echo van de schoorstenen die op het dak van het torenfort van Asperen staan, en wie ze het best wil zien, moet terug lopen naar de parkeerplaats en vandaar omkeren. Dan zie je dat ze als een soort stepping stone fungeren, als een soort element in een aftelrijmpje.


@